A jedeme dál

20.10.2012 21:34

Našel jsem zpúsob jak pokračovat i zde.